× UWAGA! Strona NIE działa poprawnie w starszych wersjach przeglądarki Internet Explorer. Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości uaktualnij swoją przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej (Chrome, Firefox, Opera).
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII szkół podstawowych oraz z klas II, III szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursów z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.
Testy konkursowe będą testami jednokrotnego wyboru i odbędą się w dniach 01-03-2018 r. (język polski), 02-03-2018 r. (matematyka), 05-03-2018 r. (język angielski), 05-03-2018 r. (język niemiecki), 06-03-2018 r. (historia), 06-03-2018 r. (chemia), 06-03-2018 r. (fizyka), 07-03-2018 r. (przyroda), 07-03-2018 r. (biologia), 07-03-2018 r. (geografia) w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej.

 

Zgłoszenie szkoły:
 
Aby wziąć udział w konkursach szkoła musi do 09-02-2018 r. zgłosić uczniów wybierając jeden z poniższych sposobów:
 • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na stronie internetowej (ZGŁOSZENIE),
 • Zadzwonić pod numer (22) 509-80-40 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową faksem pod numer (22) 509-80-41;
 • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową pocztą na adres: Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa;
Nagrody:
 
Nagrody dla zwycięzców i uczestników każdej serii konkursu (tzn. j. polski kl. IV, j. polski kl. V, matematyka kl. VI, itd.) zostaną rozdane na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
 • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik konkursu niezależnie od otrzymanego wyniku otrzyma dyplom!!!

Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, łącznie weźmie udział więcej niż 150 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci zestawu zbiorów testów wydanych przez CES. Zestawy dla szkół podstawowych i gimnazjów obejmują po 8 tytułów (wszystkie dostępne w ofercie CES testy przeznaczone dla danego typu szkoły). Z ofertą wydawniczą można zapoznać się na stronie internetowej http://www.45minut.pl/sklep

Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów przygotowany zostanie dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu. Będzie to dla Państwa świadectwo Waszej aktywności.

 

Ważne daty:

 

1. Termin zgłoszenia szkoły do konkursów:

 • 09-02-2018 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkoły. Szkoła może zgłosić udział w konkursie wybierając jeden ze sposobów podanych powyżej (pkt. Zgłoszenie szkoły).

2. Termin dostarczenia do szkoły materiałów pozwalających na przeprowadzenie testów:

 • 27-02-2018 r.

3. Terminy przeprowadzenia testów konkursowych:

 • Język polski - 01-03-2018 r.
 • Matematyka - 02-03-2018 r.
 • Język angielski - 05-03-2018 r.
 • Język niemiecki - 05-03-2018 r.
 • Historia - 06-03-2018 r.
 • Chemia - 06-03-2018 r.
 • Fizyka - 06-03-2018 r.
 • Przyroda - 07-03-2018 r.
 • Biologia - 07-03-2018 r.
 • Geografia - 07-03-2018 r.
  Dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia testu z danego przedmiotu pod warunkiem, iż odbędzie się on między 01-03-2018 r. a 07-03-2018 r.

4. Termin odesłania wypełnionych przez uczniów testów konkursowych i dokonania wpłaty:

 • 08-03-2018 r.

5. Termin przekazania wyników konkursów:

 • 26-04-2018 r.

6. Termin składania reklamacji:

 • 30-09-2018 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

 

Opłaty:

 

Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 9,00 zł (firma CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
 • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 29 uczestników,
 • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 30 do 49 uczestników,
 • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 50 do 79 uczestników,
 • 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu 80 i więcej uczestników.
UWAGA!!!
/Każdy konkurs z poszczególnego przedmiotu tj. z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii rozliczany jest oddzielnie./
 
Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł, 1,50 zł, 2,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły, które można przeznaczyć na organizację konkursów i nagrody szkolne.
 
Organizator informuje, że zebrane pieniądze przeznacza na nagrody oraz organizację konkursu.
 

Logowanie / Rejestracja

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2018 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone